Deelnemers/Participants

Van 1 t/m 15 april worden er geen handmatige mutaties aan de deelnemerslijst doorgevoerd. Terugtrekkingen, nieuwe ratings, dubbele inschrijvingen worden na 15 april bijgewerkt.

De organisatie behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de volgorde van de wachtlijst aan te brengen met het doel om bijvoorbeeld Grootmeesters met voorrang te plaatsen.

From April 1st until 15th no manual changes will be made to the list of participants. (cancellations, double entries, rating changes). Everything will be updated after the 15th of april.

The organisation reserves the right to change the order of the waiting-list, for instance to give priority to grandmasters.